نوشته‌ها

طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی در الپان تابلو | قیمت ساخت تابلو برق صنعتی

تابلو برق به محفظه های فلزی گفته می شود که تجهیزات الکتریکی را درون آن ها قرار می دهند. اصلی ترین وظیفه این تابلو ها کنترل انرژی الکتریکی، محافظت از دستگاه ها و تجهیزات و کنترل ایمن ساده سیستم برق یک مجمتع است.طراحی و ساخت تابلو برق صنعتی نیاز به ت…