نوشته‌ها

تابلو برق سردخانه

تابلو برق سردخانه | فروش انواع تابلو برق صنعتی و تابلو برق سردخانه

تابلو برق سردخانه، مجموعه ای است که تمامی لوازم برقی که کنترل کننده و محافظت کننده از یک دستگاه سردخانه است، در آن جای داده شده است. تابلوهای برق سردخانه، جعبه های فلزی هستند که کنترل سردخانه اعم از شروع به کار و خاموشی آن، از طریق این باکس ها صورت می گی…