نوشته‌ها

تابلو برق بانک خازن

تابلو برق بانک خازن | بهترین قیمت تابلو برق بانک خازن

تابلو برق بانک خازن در شبکه توزیع فشار ضعیف مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل استفاده از تابلوهای بانک خازنی، افزایش ضریب توان و جبران توان رادیو اکتیو می باشد. تابلو بانک خازن یکی از انواع تابلوهای برق صنعتی است که در صنعت برق به وفور مورد استفاده ق…